0 sites similaires comme Zuhaizti.eu

Promociones Zuhaizti Etxadia II Promozioak

Enpresa hau 2006ko apirilean sortzen du Felix Azpeitiak, lur sailak erosi eta ondotik etxebizitzak eraikitzeko helburuarekin. Orain arte gehienbat Gipuzkoan lana egiten badu ere (Oiartzun, Errenteria, Irun, ...) muga pasatzea erabakitzen du eta horrela egiten du bere lehendabiziko promozioa Rue Aizpurdin, 11 etxebizitzako eraikinarekin. Ondotik 16 etxebizitzakoa Rue de Fermes-en eta azkenekoa 47 etxebizitzako erresidentzi bat Boulevard de LEmpereur-en, igerilekuarekin. Oraingo honetan Lizardiko hondartzak

La notoriété du site web:
9 Points

Langue: Français

Malheuresement, nous n'avons pas trouvé des sites similaires pour le site zuhaizti.eu. S'il vous plaît reveniez à cette page plus tard pour trouver des sites similaires.

Mots-clés analysés
Zuhaizti Sortzen Sailak Promo­zioak Promocio­nes Orain Ondotik Oiartzun Lur Lana Irun Hel­buruare­kin Hau Gi­puz­koan Ge­hien­bat Felix Et­xebi­zit­zak Etxadia Eta Er­ren­te­ria Erosi Ere Eraikit­ze­ko Enpresa Egiten Badu Az­pei­tiak Arte Apiri­lean 2006Ko